CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi, Muafood.com (một dịch vụ của Công ty TNHH Mua Food, gọi tắt là "chúng tôi") xây dựng chính sách bảo mật này bởi vì chúng tôi biết rằng bạn quan tâm đến cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật này liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của Công ty TNHH Mua Food liên quan đến các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi ("Dịch vụ"), được cung cấp cho bạn thông qua nhiều nền tảng, bao gồm cả trang điện tử của chúng tôi https://www.muafood.com ("Trang web").

Bằng cách truy cập Trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này và các Điều khoản Dịch vụ kèm theo. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật này sẽ có ý nghĩa như được nêu trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://muafood.com/  bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng đăng ký. Đây là các thông tin mà CÔNG TY TNHH MUA FOOD cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Chúng tôi liên hệ xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web của Công ty.

1) Thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký (tạo tài khoản hoặc đăng nhập thông qua xác thực Facebook hoặc Google), tham gia chương trình khuyến mại hoặc rút thăm trúng thưởng hoặc đăng ký để nhận email, SMS hoặc các thông báo khác, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về bạn (gọi chung là "Thông tin Cá nhân"). Thông tin Cá nhân dành cho Người đăng ký có thể bao gồm tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn. Chúng tôi không thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ trừ khi bạn cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi một cách tự nguyện (trực tiếp hoặc thông qua xác thực Facebook hoặc Google).

2) Thông tin thanh toán

Khi bạn đăng ký và đặt mua sản phẩm, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin ngoài Thông tin Cá nhân đã nêu ở trên. Thông tin đó có thể bao gồm số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng và thông tin tương tự (gọi chung là “Thông tin Thanh toán”). Tất cả các giao dịch được xử lý bởi các nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hoặc duy trì bất kỳ Thông tin Thanh toán nào. Thay vào đó, nó được thu thập và xử lý thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba này theo các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của họ.

3) Thông tin khác

Ngoài Thông tin Cá nhân và Thông tin Thanh toán được đề cập ở trên mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung (gọi chung là “Thông tin Khác”). Thông tin Khác như vậy có thể bao gồm:

 1. Từ hoạt động của bạn: Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, các trang giới thiệu/thoát và URL, ngày và giờ, thời lượngdành cho các trang cụ thể, phần nào của Trang điện tử bạn truy cập, thông tin đặt hàng và thông tin tương tự liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.
 2. Từ Cookies: Thông tin mà chúng tôi thu thập bằng công nghệ "cookie". Cookie là các gói dữ liệu nhỏ mà trang web lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn để máy tính "ghi nhớ" thông tin về lượt truy cập của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi thu thập Thông tin Khác và để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không muốn Nền tảng đặt cookie trên ổ cứng hoặc thiết bị di động của mình, bạn có thể tắt tính năng đó trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Vui lòng tham khảo tài liệu của trình duyệt Internet của bạn để biết thông tin về cách thực hiện việc này. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không chấp nhận cookie từ chúng tôi, các Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường.
 3. Từ bạn: Thông tin bổ sung về bản thân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như sở thích của bạn, sở thích cá nhân, khung thu nhập của hộ gia đình, số con, giới tính, thông tin nhân khẩu học và sở thích sản phẩm và dịch vụ.
 4. Từ các web báo hiệu và nút bấm của bên thứ ba: Chúng tôi có thể hiển thị nội dung của bên thứ ba trên Trang điện tử, bao gồm cả quảng cáo của bên thứ ba. Nội dung của bên thứ ba có thể sử dụng cookie, báo hiệu hoặc các cơ chế khác để lấy dữ liệu liên quan đến việc bạn xem nội dung của bên thứ ba trên Trang điện tử. Ngoài ra, chúng tôi có thể triển khai các nút của bên thứ ba (chẳng hạn như nút “thích” hoặc “chia sẻ” của Facebook) có thể hoạt động như web báo hiệu ngay cả khi bạn không tương tác với nút. Thông tin được thu thập thông qua các nút và web báo hiệu của bên thứ ba được thu thập trực tiếp bởi các bên thứ ba này, không phải bởi Công ty TNHH Mua Food. Thông tin do bên thứ ba thu thập theo cách này phải tuân theo chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chính bên thứ ba đó.
 5. Từ các nguồn khác: Thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc nhận được từ các nguồn khác, chẳng hạn như các đối tác và nhà quảng cáo của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

CÔNG TY TNHH MUA FOOD sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân, Thông tin Thanh toán và Thông tin Khác để xử lý các giao dịch; cung cấp cho bạn các Dịch vụ; trưng cầu ý kiến ​​phản hồi của bạn; thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, các sự kiện sắp tới, công thức nấu ăn và các chương trình khuyến mãi đặc biệt cũng như của các đối tác tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi; quản lý và xử lý các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng; và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân, Thông tin Thanh toán và/ hoặc Thông tin Khác như được mô tả bên dưới.

Chúng tôi thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm dịch vụ thực phẩm, dịch vụ giao hàng, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ công nghệ thông tin và dịch vụ khách hàng. Các công ty khác này sẽ chỉ có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân, Thông tin Thanh toán và Thông tin Khác khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ và trong phạm vi pháp luật cho phép.

Để quản lý các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân và Thông tin Khác của bạn với các đối tác tiếp thị và khuyến mại bên thứ ba của chúng tôi.

Với nỗ lực không ngừng để hiểu rõ hơn về người dùng và Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể phân tích Thông tin Khác ở dạng tổng hợp để vận hành, duy trì, quản lý và cải thiện Dịch vụ. Thông tin tổng hợp này không xác định cá nhân. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp này với các chi nhánh, đại lý và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ số liệu thống kê người dùng tổng hợp để mô tả các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi cho các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng và cho các bên thứ ba khác vì các mục đích hợp pháp khác.

Khi chúng tôi phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tài sản. Trong trường hợp công ty bán, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc sự kiện tương tự, Thông tin Cá nhân, Thông tin Thanh toán và Thông tin Khác có thể là một phần của tài sản được chuyển nhượng.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân, Thông tin Thanh toán và Thông tin Khác khi được yêu cầu bởi luật pháp, lệnh tòa hoặc chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khác hoặc bất cứ khi nào chúng tôi tin rằng tiết lộ Thông tin đó là cần thiết hoặc được khuyến khích, ví dụ, để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty TNHH Mua Food hoặc những pháp nhân khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://muafood.com/

4. Những người, tổ chức được tiếp cận thông tin cá nhân

 • Nhân viên của Công ty TNHH Mua Food
 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty TNHH Mua Food cung cấp.
 • Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MUA FOOD

Địa chỉ trụ sở chính : Số 209, Đường số 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0316286690

Website: https://muafood.com/

Email: info@muafood.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua yêu cầu website https://muafood.com/ thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của website https://muafood.com/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, CÔNG TY TNHH MUA FOOD sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, CÔNG TY TNHH MUA FOOD sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://muafood.com/ được CÔNG TY TNHH MUA FOOD cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CÔNG TY TNHH MUA FOOD. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, CÔNG TY TNHH MUA FOOD sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Ban quản lý https://muafood.com/ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://muafood.com/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Instagram Instagram Lên đầu trang